Merhabalar,

Hacettepe fizik tedavi merkezi olarak, Her hastanın bilgilenme hakkına özellikle saygı gösterilir. Her hasta sağlık durumu,

kendisine uygulanacak tıbbi işlemler, bunların yarar ve riskleri, alternatif tedavi usülleri ve hastalığın seyri konusunda bilinçlendirilir ve bilgilendiririz.

Ekip anlayışını benimseriz ve kurum bilincini yaşatırız; fark yaratan, nitelikli ve özverili bir ekip kurmak için eğitim ve kişisel gelişime önem veririz.

ÖZEL HACETTEPE FİZİK TEDAVİ

HASTANE MÜDÜRÜ

Mucahit İBİLİ

/